13-16 évesek (Stage 4)

Színjátszás és Zenés Színház

joan 2017 44 20171027 1662493233Óra időpontok:
Szombat 15:00 - 17:00

Vasánap: 15:00 - 17:00

Helyszín
Tandíjak és időpontok
Regisztráció


Szórakoztató drámajátékok és feladatok segítségével a diákok fejlesztik önbizalmukat, előadói és nyelvi képességeiket. Ezen a szenior szinten a diákok alaposabban is megismerkednek a hangképzés technikáival, valamint az intonáció szerepével a kommunikációban és a színpadi játékban. A képzés középpontjában a hangprojekció, artikuláció és a vokális sokféleség áll.

A diákok értékes improvizációs technikákat sajátítanak el. Az improvizáció segítségével a karakterformálásra, az érzelmek kifejezésére és a spontaneitásra oktatjuk növendékeinket. Ezzel párhuzamosan a hatékony csapatmunkát is elsajátítják diákjaink.

A tanulók a versek és prózarészletek széles skálájával ismerkednek meg, melyeket elő is adnak. Ezen a szinten már összetett karakterek és helyzetek kerülnek megformálásra. A tanulók segítséget kapnak abban, hogy különböző korok és stílusok színházi darabjaival ismerkedjenek meg. Modern darabok is részét képezik az oktatásnak, melyek között mind a komoly, mind a vígjátéki szövegek fellelhetőek. Így mindenki megtalálhatja a hozzá leginkább kötődő, legnagyobb örömöt jelentő drámarészletet. Szenior diákjaink, angol nyelvtudásukhoz igazodva, a XIX. század előtti szövegeket is tanulmányozni kezdhetik. Ezek a szövegek a viktoriánus és restaurációs időszakok darabjain keresztül egészen az angol reneszánsz (Shakespeare-ig terjedő) korszakait ölelhetik fel.

A zenés színházban a tanulók az éneklés öröme mellett vokális képességeiket fejlesztik. Számos musical közül választhatják ki a számukra legkedvesebbet. Bátorítjuk diákjainkat, hogy fedezzék fel a zenés színház világát, megismertetve velük több régi és új zenés darabot.


Show Case!!
Az első szemeszter végén diákjaink egy nyílt óra keretében mutatják be az addig tanultakat. Ez remek lehetőség arra, hogy szüleik, barátaik részére bemutassák azt a sokféle darabot, jelenetet és dalt, amit eddig tanultak.


Show Time!!!
A második szemeszter végén a diákok egy évzáró színházi előadásban vesznek részt. A korosztály adottságaihoz és ízléséhez igazodva választjuk ki a darabot. Hisszük, hogy minden diákunk különleges tehetséggel rendelkezik, így mindenki számára találunk egy testreszabott, fontos szerepet az évzáró darabban.


Angol nyelvi követelmények:
A diákoknak legalább egy erős közepes szintű angolt kell beszélniük, hogy boldoguljanak a szombati órákon. Ha az ön gyermekének nincs meg a megfelelő nyelvtudása, de szeretné, hogy tanulja a nyelvet, látogasson el a partner angol nyelviskola honlapjára: www.theworks.hu

 stage4astage4b

Go to top