Szórakoztató dráma játékok és feladatok segítségével a diákok fejlesztik önbizalmukat, előadói és nyelvi képességeiket. Ezen a szenior szinten a diákok alaposabban is megismerkednek a hangképzés technikáival, valamint az intonáció szerepével a kommunikációban és a színpadi játékban. A képzés fókuszában a hang projekció, artikuláció és a vokális sokféleség áll.

A diákok értékes improvizációs technikákat sajátítanak el. Az improvizáció segítségével a karakterformálásra, az érzelmek kifejezésére és a spontanaitásra oktatjuk növendékeinket. Ezzel párhuzamosan a hatékony csapatmunkát is elsajátítják diákjaink.

A tanulók a versek és prózarészletek széles skálájával ismerkednek meg, melyeket elő is adnak. Ezen a szinten már összetett karakterek és helyzetek kerülnek megformálásra. A tanulók segítséget kapnak abban, hogy különböző korok és stílusok színházi darabjaival ismerkedjenek meg. Modern darabok is részét képzik az oktatásnak, melyek között mind a komoly, mind a vígjátéki szövegek megtalálhatók. Így mindenki megtalálhatja a hozzá leginkább kötődő, legnagyobb örömöt jelentő drámarészletet. Szenior diákjaink, angol nyelvtudásukhoz igazodva, a XIX század előtti szövegeket is tanulmányozni kezdhetik. Ezek a szövegek a Viktoriánus és Restaurációs időszakok darabjain keresztül egészen az Angol Reneszánsz (Shakespeare-ig terjedő) korszakait ölelik fel.

Zenés színházunkban a tanulók élvezik az éneklés és a vokális technikájuk fejlődéséből adódó örömöt. Ezen a szinten már olyan szövegekkel találkoznak, ahol az egyes karakterek, és helyzetek megformálása összetettebb, nagyobb elmélyülést igénylő. Első sorban arra bátorítjuk a diákokat, hogy találják meg és élvezzék a karakterek életre keltésének és színpadra állításának varázsát.

Show Time! A második félév végén a diákok egy évzáró színházi előadásban vesznek részt. A korosztály adottságaihoz és ízléséhez igazodva választjuk ki a darabot. Hiszünk benne, hogy minden diákunk különleges tehetséggel rendelkezik, így mindenki számára találunk egy testre szabott, fontos szerepet az évzáró darabban.

IDŐPONT: 16:30 – 18:00
KEDDI, BUDAI HELYSZÍN: Jurányi Inkubátorház (Scalabouche terem), Budapest, Jurányi utca 3. (3-as kapucsengő) 1027 - MAP

DÁTUMOK:
ELSŐ ÓRA: 2022. 09.13. 
UTOLSÓ ÓRA: 2023.01.31.
BEMUTATÓ ÓRA: 2022.12.06.
SZÜNETEK: 10.25, 11.01, 12.13, 12.20. 12.27, 01.03.

TANDÍJ: 90 000 Ft
(arányos alapon számítva)
JELENTKEZÉS

Kérjük, jelentkezés előtt olvassák el a szerződési feltételeinket!