ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A DramaWorks Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Petneházy utca 33. fszt. 3., cégjegyzékszám: 01-09-898495, adószám: 14317079-2-41, statisztikai számjele: 14317079-8552113-01, képviseli: Gábor Faye /a.n.: Lembcke Karin/ ügyvezető) mint adatkezelő – a továbbiakban: Adatkezelő – tudomásul veszi, hogy az ügyfelek törődnek a személyes adataik felhasználásával és tárolásával, ezáltal nagyre értékeljük az Ön bizalmát, amely lehetővé teszi számunkra, hogy ezt gondosan és ésszerű módon tegyük meg a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendeletének megfelelően – a továbbiakban: Rendelet. Gazdasági társaságként szükséges, hogy személyes adatokat gyűjtsünk, tároljunk és dolgozzunk fel az ügyfeleinkről, támogatóinkról és harmadik személyekről, akikkel szerződéses jogviszonyban állunk, hogy szolgáltatást nyújthassunk mások számára. A jelen Adatkezelési tájékoztató részletes információt nyújt arról, hogy milyen időpontban és módon gyűjtjük az Ön személyes adatait, azokat hogyan használjuk fel és hogyan tartjuk azokat biztonságban. A jelen Adatkezelési tájékoztatót azért hoztuk létre, hogy kimutassuk elkötelezettségünket ügyfeleink és tanulóink magánélete iránt. Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele iránt érdeklődik, illetve azokat igénybe veszi, a jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadására fogjuk Önt felkérni.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:

A jelen Adatkezelési tájékoztató az általunk mint Adatkezelő által nyújtott kulturális képzés és az azzal kapcsolatos szolgáltatások – a továbbiakban: Szolgáltatás – Önre mint igénybe vevőjére – a továbbiakban: Érintett – vonatkozó személyes adatok kezelésével, feldolgozásával és továbbításával kapcsolatos szabályokat tartalmazza. Az Adatkezelési tájékoztató tárgyát képező adatkezelés az Adatkezelő és Érintett között a Szolgáltatás nyújtása tekintetében kialakuló jogviszony alapján történik.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a Szolgáltatás teljesítése során minden a birtokunkba mint Adatkezelő birtokába kerülő személyes adat, Adatkezelő által rögzítésre kerül.

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet szerinti szerződés teljesítése, amely szerződésben az Érintett az egyik fel vagy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – a továbbiakban: Infotv. – 5. § (1) bekezdés b.) pontja.

Az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak a Rendelet 13. cikkében, valamint az Infotv. 14. § a.) és 15. § (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott kötelezettség teljesítését szolgálják oly módon, hogy minden, az adatkezeléssel kapcsolatosan ott megjelölt kérdés-körről teljes körű informálást adunk az Ön részére.

Az adatkezelést és az ennek alapján történő adatfeldolgozást Adatkezelő, illetve a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személyek, valamint Adatkezelő esetleges, a Szolgáltatás nyújtásában közreműködő partnerei jogosultak megvalósítani.

Tájékoztatjuk, hogy a hatásvizsgálat lefolytatására, valamint adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem került sor.

Az adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak tekintetében a Rendelet és az Infotv. fogalommeghatározásai az irányadók.

SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK, AMELYEKET GYŰJTÜNK:

Személyes adatok gyűjtésére kerülhet sor Önről (illetve a gyermekéről, amennyiben a gyermeke személyes adatait Ön megadja), amennyiben Ön:

 • felhívja társaságunkat;
 • elektronikus üzenetet küld társaságunk részére;
 • Facebook-on felveszi velünk a kapcsolatot;
 • a szolgáltatásaink igénybevételére vonatkozóan regisztrál a weboldalunkon
 • a böngészője “süti’-jein keresztül a weboldalunkat meglátogatja vagy használja.

Az alábbi személyes adatok gyűjtésére kerülhet sor Önnel, illetve gyermekével kapcsolatban:

a. név;
b. cím (kizárólag abban az esetben, amennyiben valaki banki átutalás útján fizet);
c. e-mail cím;
d. telefonszám;
e. születési dátum;
f. speciális igények és releváns orvosi információk;
g. TAJ kártya szám táborba való jelentkezés során;
h. casting regisztráció esetén: testsúlyra és magasságra vonatkozó értékek, megjelenés részletei, színészi élmények, képmás- és videofelvételek;
i. kiegészítő információk (étkezési és egyéb preferenciák, különleges követelmények).

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Társaságunk személyes adatokat gyűjt különösen annak érdekében, hogy:

 • tájékoztassuk Önt gyermeke tanfolyamának részleteiről, a kapcsolódó workshop-okról és előadásokról;
 • casting regisztráció esetén felvegyük Önnel a kapcsolatot a legutóbbi casting-okkal kapcsolatban;
 • tájékoztassuk Önt az Ön és gyermeke egészségéről és biztonságáról a szolgáltatások igénybevétele során;
 • feldolgozzuk a fizetéseit és az erről szóló számlákat.

Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

További beleegyezés esetén:

Marketing:

Az Ön beleegyezésével felvesszük Önt a levelezési listánkba, hogy információkat kaphasson a jövőbeni kurzusainkról, táborainkról és casting-okról. Önnek joga van erről bármikor lemondani, amennyiben e-mailben elküldi a ‘leiratkozás’ szót a megjelölt e-mail címünkre.

Fényképezés és videofelvételek:

 • az Ön beleegyezésével fotókat és videofelvételeket készítünk az osztályokról és az előadásokról, hogy ezeket a szülők és gyermekek megtekinthessék;
 • az Ön beleegyezésével ezek a fotók közzétételre kerülnek a weboldalunkon, a Facebook oldalunkon, reklámokban és egyéb releváns weboldalakon marketing célok érdekében;
 • az Ön hozzájárulásával a fotók közzétételre kerülnek prospektusokban és plakátokon a tanfolyamok reklámozása céljából;
 • Önnek joga van bármikor kérni, hogy a fotók törlésre kerüljenek;
 • Casting regisztráció esetén a gyermekéről készült képmás másolt példányát megőrizzük, hogy azt beadhassuk különböző casting-okra.

Adatmegőrzés:

 • Az adatok megőrzésre kerülnek mindaddig, ameddig Ön vagy gyermeke a szolgáltatásainkat igénybe veszi, továbbá a szolgáltatás megszűnését követő 3 évig.
 • Amennyiben feliratkozik a levelezőlistánkra, az e-mail elérhetősége a levelezőlistánkban megjelenik, kivéve, ha a listáról való eltávolítását kéri.

ADATAINAK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN:

 • A DramaWorks Kft. elkötelezett az Ön által ránk bízott személyes adatai védelme mellett. Ennek érdekében megfelelő technológiákat és irányelveket alkalmazunk, ezáltal a rendelkezésre álló adatok védve vannak az illetéktelen hozzáféréstől és a helytelen használattól.

AZ ÖN JOGAI AZ ADATKEZELÉS SORÁN:

a. Az adatokhoz való hozzáférés joga:

Bármikor felveheti velünk a kapcsolatot, hogy tájékoztatást kérjen az általunk kezelt személyes adatokról azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A legtöbb esetben Ön jogosult arra, hogy az Önről tárolt személyes adatokról másolatot állítsunk ki az Ön részére. A kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül választ adunk a kérelemre. Amennyiben a felvilágosítást megtagadjuk, Önnek joga van bírósági jogorvoslattal élni, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni. E-mail, illetve postai úton veheti fel velünk a kapcsolatot.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Levelezési cím: 1139 Budapest, Petneházy utca 33. fszt. 3

b. Az adat helyesbítéséhez való jog:

Amennyiben az Önnel kapcsolatos adatok elavultak, hiányosak vagy nem megfelelően, joga van ahhoz, hogy erről minket értesítsen, és ezáltal gondoskodunk arról, hogy 30 napon belül az adatok naprakészek lesznek.

Amennyiben Ön a személyes adatok helyességét vagy pontosságát vitatja, megjelöljük az érintett adatot, ha a vitatott adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

c. Az adattörléshez való jog:

Amennyiben Ön nem kívánja, hogy a továbbiakban a személyes adatait kezeljük vagy úgy véli, hogy jogszerűtlenül kezeljük a személyes adatait, kérheti tőlünk a kezelt személyes adatok törlését. Ezt követően 15 nap áll rendelkezésünkre az adatok törlésére. A törlési kérelem beérkezését követően megerősítést küldünk Önnek arra nézve, hogy a személyes adatok törlésre került, vagy arról tájékoztatjuk, hogy miért nem törölhető a személyes adat. Amennyiben a törlést megtagadjuk, Önnek joga van bírósági jogorvoslattal élni, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

a. A közvetlen kapcsolatfelvétel megtagadásának a joga:

Önnek joga van kérni, hogy a továbbiakban ne vegyük fel Önnel a kapcsolatot közvetlen felvétel útján. Ezen közvetlen megkeresésekről a ‘leiratkozás’ szó elküldésével tud leiratkozni.

HOZZÁJÁRULÁS:

Azokban az esetekben, amikor szükségünk van az Ön hozzájárulására az adatok kezeléséhez, minden esetben megkérjük Önt, hogy ezzel kapcsolatban egy pozitív jelzést adjon (pl.: jelöljön be egy négyzetet vagy a megfelelő űrlapon az elérhetőségét tüntesse fel). Azáltal, hogy ehhez a beleegyezését adja, kijelenti, hogy megfelelő tájékoztatást kapott a kezelendő személyes adatok fajtájáról, az adatkezelés okáról és annak módjáról, az adat megőrzésének idejéről, arról, hogy ki férhet hozzá ezen adatokhoz és Ön mint érintett milyen jogokkal rendelkezik, emellett pedig kijelenti, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót elolvasta és megértette.

AZ ADATAI MEGOSZTÁSA:

Az Ön, illetve a gyermeke személyes adatai nem kerülnek megosztásra más személyekkel, kivéve, ha ehhez Ön kifejezetten hozzájárult, vagy a fizetése feldolgozásához az adatokra szükség van. A személyes adatait harmadik féllel nem közöljük, azokkal való kereskedésre soha nem kerül sor.

Az Ön vagy gyermeke személyes adatait harmadik személy céljainak érdekében nem használjuk fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem élünk vissza.

A személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá a hozzáférhetetlenné válás ellen.

Tájékoztatjuk, hogy nem hozunk kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést Önnel mint érintettel kapcsolatban. Nem alkotunk profilt Önről a rendelkezésre álló személyes adatok alapján.

VÁLTOZÁSOK AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓBAN:

A jelen tájékoztatásban módosítások következhetnek be. Időnként ellenőrizze a jelen tájékoztatót, hogy tisztában legyen a naprakész változattal.

Jelen Adatvédelmi tájékoztató 2020 augusztusában került frissítésre.

ELÉRHETŐSÉGEINK:

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel Társaságunk adatvédelmi tájékoztatójával, az általunk kezelt adatokkal kapcsolatban, vagy valamely adatkezeléshez kapcsolódó jogát kívánja gyakorolni, kérem keressen minket bizalommal.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszám: 06 20 316-7268