Szórakoztató dráma játékok és feladatok segítségével a diákok fejlesztik önbizalmukat, előadói és nyelvi képességeiket. Ezen a szenior szinten a diákok alaposabban is megismerkednek a hangképzés technikáival, valamint az intonáció szerepével a kommunikációban és a színpadi játékban. A képzés fókuszában a hang projekció, artikuláció és a vokális sokféleség áll.

A diákok értékes improvizációs technikákat sajátítanak el. Az improvizáció segítségével a karakterformálásra, az érzelmek kifejezésére és a spontanaitásra oktatjuk növendékeinket. Ezzel párhuzamosan a hatékony csapatmunkát is elsajátítják diákjaink.

A tanulók a versek és prózarészletek széles skálájával ismerkednek meg, melyeket elő is adnak. Ezen a szinten már összetett karakterek és helyzetek kerülnek megformálásra. A tanulók segítséget kapnak abban, hogy különböző korok és stílusok színházi darabjaival ismerkedjenek meg. Modern darabok is részét képzik az oktatásnak, melyek között mind a komoly, mind a vígjátéki szövegek megtalálhatók. Így mindenki megtalálhatja a hozzá leginkább kötődő, legnagyobb örömöt jelentő drámarészletet. Szenior diákjaink, angol nyelvtudásukhoz igazodva, a XIX század előtti szövegeket is tanulmányozni kezdhetik. Ezek a szövegek a Viktoriánus és Restaurációs időszakok darabjain keresztül egészen az Angol Reneszánsz (Shakespeare-ig terjedő) korszakait ölelik fel.

Zenés színházunkban a tanulók élvezik az éneklés és a vokális technikájuk fejlődéséből adódó örömöt. Ezen a szinten már olyan szövegekkel találkoznak, ahol az egyes karakterek, és helyzetek megformálása összetettebb, nagyobb elmélyülést igénylő. Első sorban arra bátorítjuk a diákokat, hogy találják meg és élvezzék a karakterek életre keltésének és színpadra állításának varázsát.

Show Time! A második félév végén a diákok egy évzáró színházi előadásban vesznek részt. A korosztály adottságaihoz és ízléséhez igazodva választjuk ki a darabot. Hiszünk benne, hogy minden diákunk különleges tehetséggel rendelkezik, így mindenki számára találunk egy testre szabott, fontos szerepet az évzáró darabban.

IDŐPONT: 15:15 – 17:00 SZOMBATONKÉNT
SZOMBATI, PESTI HELYSZÍN: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ, József Attila tér 4. Budapest 1131 - MAP

DÁTUMOK:
ELSŐ ÓRA: 2022. 09.17.
UTOLSÓ ÓRA: 2023.01.28..
BEMUTATÓ ÓRA: 2022.12.10..
SZÜNETEK: 10.22, 10.29., 12.17, 12.24, 12.31.

TANDÍJ: 105 000 Ft
(arányos alapon számítva)
JELENTKEZÉS


Jelentkezés előtt, kérjük, olvassa el az
általános szerződési feltételeket!