ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A DramaWorks Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Petneházy utca 33. fszt. 3., cégjegyzékszám: 01-09-898495, adószám: 14317079-2-41, statisztikai számjele: 14317079-8552113-01, képviseli: Gábor Faye /a.n.: Lembcke Karin/ ügyvezető) mint adatkezelő – a továbbiakban: Adatkezelő – tudomásul veszi, hogy az ügyfelek törődnek a személyes adataik felhasználásával és tárolásával, ezáltal nagyre értékeljük az Ön bizalmát, amely lehetővé teszi számunkra, hogy ezt gondosan és ésszerű módon tegyük meg a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendeletének megfelelően – a továbbiakban: Rendelet. Gazdasági társaságként szükséges, hogy személyes adatokat gyűjtsünk, tároljunk és dolgozzunk fel az ügyfeleinkről, támogatóinkról és harmadik személyekről, akikkel szerződéses jogviszonyban állunk, hogy szolgáltatást nyújthassunk mások számára. A jelen Adatkezelési tájékoztató részletes információt nyújt arról, hogy milyen időpontban és módon gyűjtjük az Ön személyes adatait, azokat hogyan használjuk fel és hogyan tartjuk azokat biztonságban. A jelen Adatkezelési tájékoztatót azért hoztuk létre, hogy kimutassuk elkötelezettségünket ügyfeleink és tanulóink magánélete iránt. Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele iránt érdeklődik, illetve azokat igénybe veszi, a jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadására fogjuk Önt felkérni.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:

A jelen Adatkezelési tájékoztató az általunk mint Adatkezelő által nyújtott kulturális képzés és az azzal kapcsolatos szolgáltatások – a továbbiakban: Szolgáltatás – Önre mint igénybe vevőjére – a továbbiakban: Érintett – vonatkozó személyes adatok kezelésével, feldolgozásával és továbbításával kapcsolatos szabályokat tartalmazza. Az Adatkezelési tájékoztató tárgyát képező adatkezelés az Adatkezelő és Érintett között a Szolgáltatás nyújtása tekintetében kialakuló jogviszony alapján történik.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a Szolgáltatás teljesítése során minden a birtokunkba mint Adatkezelő birtokába kerülő személyes adat, Adatkezelő által rögzítésre kerül.

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet szerinti szerződés teljesítése, amely szerződésben az Érintett az egyik fel vagy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – a továbbiakban: Infotv. – 5. § (1) bekezdés b.) pontja.

Az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak a Rendelet 13. cikkében, valamint az Infotv. 14. § a.) és 15. § (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott kötelezettség teljesítését szolgálják oly módon, hogy minden, az adatkezeléssel kapcsolatosan ott megjelölt kérdés-körről teljes körű informálást adunk az Ön részére.

Az adatkezelést és az ennek alapján történő adatfeldolgozást Adatkezelő, illetve a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személyek, valamint Adatkezelő esetleges, a Szolgáltatás nyújtásában közreműködő partnerei jogosultak megvalósítani.

Tájékoztatjuk, hogy a hatásvizsgálat lefolytatására, valamint adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem került sor.

Az adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak tekintetében a Rendelet és az Infotv. fogalommeghatározásai az irányadók.

2. SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK, AMELYEKET GYŰJTÜNK:

Személyes adatok gyűjtésére kerülhet sor Önről (illetve a gyermekéről, amennyiben a gyermeke személyes adatait Ön megadja), amennyiben Ön:

- felhívja társaságunkat;
- elektronikus üzenetet küld társaságunk részére;
- Facebook-on felveszi velünk a kapcsolatot;
- a szolgáltatásaink igénybevételére vonatkozóan regisztrál a weboldalunkon
- a böngészője “süti’-jein keresztül a weboldalunkat meglátogatja vagy használja.

Az alábbi személyes adatok gyűjtésére kerülhet sor Önnel, illetve gyermekével kapcsolatban:

a. név;
b. cím kizárólag abban az esetben, amennyiben valaki banki átutalás útján fizet);
c. e-mail cím;
d. telefonszám;
e. születési dátum;
f. speciális igények és releváns orvosi információk;
g. TAJ kártya szám táborba való jelentkezés során;
h. casting regisztráció esetén: testsúlyra és magasságra vonatkozó értékek, megjelenés részletei, színészi élmények, képmás- és videófelvételek;
i. kiegészítő információk (étkezési és egyéb preferenciák, különleges követelmények).

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Társaságunk személyes adatokat gyűjt különösen annak érdekében, hogy:

- tájékoztassuk Önt gyermeke tanfolyamának részleteiről, a kapcsolódó workshop-okról és előadásokról;
- casting regisztráció esetén felvegyük Önnel a kapcsolatot a legutóbbi castingokkal kapcsolatban;
- tájékoztassuk Önt az Ön és gyermeke egészségéről és biztonságáról a szolgáltatások igénybevétele során;
- feldolgozzuk a fizetéseit és az erről szóló számlákat.

Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

További beleegyezés esetén:

Marketing:

Az Ön beleegyezésével felvesszük Önt a levelezési listánkba, hogy információkat kaphasson a jövőbeni kurzusainkról, táborainkról és castingokról. Önnek joga van erről bármikor lemondani, amennyiben e-mailben elküldi a ‘leiratkozás’ szót a megjelölt e-mail címünkre.

Fényképezés és videofelvételek:
- az Ön beleegyezésével fotókat és videofelvételeket készítünk az osztályokról és az előadásokról, hogy ezeket a szülők és gyermekek megtekinthessék;
- az Ön beleegyezésével ezek a fotók közzétételre kerülnek a weboldalunkon, a Facebook oldalunkon, reklámokban és egyéb releváns weboldalakon marketing célok érdekében;
- az Ön hozzájárulásával a fotók közzétételre kerülnek prospektusokban és plakátokon a tanfolyamok reklámozása céljából;
- Önnek joga van bármikor kérni, hogy a fotók törlésre kerüljenek;
- Casting regisztráció esetén a gyermekéről készült képmás másolt példányát megőrizzük, hogy azt beadhassuk különböző casting-okra.

Adatmegőrzés:

- Az adatok megőrzésre kerülnek mindaddig, ameddig Ön vagy gyermeke a szolgáltatásainkat igénybe veszi, továbbá a szolgáltatás megszűnését követő 3 évig.
- Amennyiben feliratkozik a levelezőlistánkra, az e-mail elérhetősége a levelezőlistánkban megjelenik, kivéve, ha a listáról való eltávolítását kéri.

ADATAINAK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN:

- A DramaWorks Kft. elkötelezett az Ön által ránk bízott személyes adatai védelme mellett. Ennek érdekében megfelelő technológiákat és irányelveket alkalmazunk, ezáltal a rendelkezésre álló adatok védve vannak az illetéktelen hozzáféréstől és a helytelen használattól.

4. AZ ÖN JOGAI AZ ADATKEZELÉS SORÁN:

a. Az adatokhoz való hozzáférés joga:

Bármikor felveheti velünk a kapcsolatot, hogy tájékoztatást kérjen az általunk kezelt személyes adatokról azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A legtöbb esetben Ön jogosult arra, hogy az Önről tárolt személyes adatokról másolatot állítsunk ki az Ön részére. A kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül választ adunk a kérelemre. Amennyiben a felvilágosítást megtagadjuk, Önnek joga van bírósági jogorvoslattal élni, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni. E-mail, illetve postai úton veheti fel velünk a kapcsolatot.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Levelezési cím: 1139 Budapest, Petneházy utca 33. fszt. 3

b. Az adat helyesbítéséhez való jog:

Amennyiben az Önnel kapcsolatos adatok elavultak, hiányosak vagy nem megfelelően, joga van ahhoz, hogy erről minket értesítsen, és ezáltal gondoskodunk arról, hogy 30 napon belül az adatok naprakészek lesznek.

Amennyiben Ön a személyes adatok helyességét vagy pontosságát vitatja, megjelöljük az érintett adatot, ha a vitatott adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

c. Az adattörléshez való jog:

Amennyiben Ön nem kívánja, hogy a továbbiakban a személyes adatait kezeljük vagy úgy véli, hogy jogszerűtlenül kezeljük a személyes adatait, kérheti tőlünk a kezelt személyes adatok törlését. Ezt követően 15 nap áll rendelkezésünkre az adatok törlésére. A törlési kérelem beérkezését követően megerősítést küldünk Önnek arra nézve, hogy a személyes adatok törlésre került, vagy arról tájékoztatjuk, hogy miért nem törölhető a személyes adat. Amennyiben a törlést megtagadjuk, Önnek joga van bírósági jogorvoslattal élni, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

a. A közvetlen kapcsolatfelvétel megtagadásának a joga:

Önnek joga van kérni, hogy a továbbiakban ne vegyük fel Önnel a kapcsolatot közvetlen felvétel útján. Ezen közvetlen megkeresésekről a ‘leiratkozás’ szó elküldésével tud leiratkozni.

5. HOZZÁJÁRULÁS:

Azokban az esetekben, amikor szükségünk van az Ön hozzájárulására az adatok kezeléséhez, minden esetben megkérjük Önt, hogy ezzel kapcsolatban egy pozitív jelzést adjon (pl.: jelöljön be egy négyzetet vagy a megfelelő űrlapon az elérhetőségét tüntesse fel). Azáltal, hogy ehhez a beleegyezését adja, kijelenti, hogy megfelelő tájékoztatást kapott a kezelendő személyes adatok fajtájáról, az adatkezelés okáról és annak módjáról, az adat megőrzésének idejéről, arról, hogy ki férhet hozzá ezen adatokhoz és Ön mint érintett milyen jogokkal rendelkezik, emellett pedig kijelenti, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót elolvasta és megértette.

6. AZ ADATAI MEGOSZTÁSA:

Az Ön, illetve a gyermeke személyes adatai nem kerülnek megosztásra más személyekkel, kivéve, ha ehhez Ön kifejezetten hozzájárult, vagy a fizetése feldolgozásához az adatokra szükség van. A személyes adatait harmadik féllel nem közöljük, azokkal való kereskedésre soha nem kerül sor.

Az Ön vagy gyermeke személyes adatait harmadik személy céljainak érdekében nem használjuk fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem élünk vissza.

A személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá a hozzáférhetetlenné válás ellen.

Tájékoztatjuk, hogy nem hozunk kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést Önnel mint érintettel kapcsolatban. Nem alkotunk profilt Önről a rendelkezésre álló személyes adatok alapján.

7. VÁLTOZÁSOK AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓBAN:

A jelen tájékoztatásban módosítások következhetnek be. Időnként ellenőrizze a jelen tájékoztatót, hogy tisztában legyen a naprakész változattal.

Jelen Adatvédelmi tájékoztató 2020 augusztusában került frissítésre.

8. ELÉRHETŐSÉGEINK:

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel Társaságunk adatvédelmi tájékoztatójával, az általunk kezelt adatokkal kapcsolatban, vagy valamely adatkezeléshez kapcsolódó jogát kívánja gyakorolni, kérem keressen minket bizalommal.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszám: 06 20 316-7268

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: ÁSZF – tartalmazza azon általános szerződési feltételeket, amelyek irányadóak a DramaWorks Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Petneházy utca 33. fszt. 3., cégjegyzékszám: 01-09-898495, adószám: 14317079-2-41, statisztikai számjele: 14317079-8552113-01, képviseli: Gábor Faye /a.n.: Lembcke Karin/ ügyvezető) – a továbbiakban: Társaság – és a Szülő/Gyám/Tanuló (amennyiben 18. életévét betöltötte) között létrejött jogviszony tekintetében. A jelen ÁSZF egy kötelező erejű megállapodás a felekre nézve. Ahhoz, hogy a tanuló részt vehessen a Társaság valamely tevékenységében, minden szülő vagy 18. életévét betöltött tanuló köteles a jelen megállapodás aláírásával vagy a megfelelő négyzet kijelölésével hozzájárulni ahhoz, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte és magára nézve kötelezőnek ismeri el az elektronikus jelentkezési űrlap benyújtásakor. A jelen ÁSZF-ben változtatások eszközölhetők.

Amennyiben Ön a Társasággal már jogviszonyban áll, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a jelen módosított ÁSZF-et. Amennyiben Ön a jelen ÁSZF megismerésétől számított tizennégy (14) naptári napon belül nem veszi fel Társaságunkkal a kapcsolatot, úgy a jelen ÁSZF minden, a közöttünk fennálló korábbi, valamint minden jövőbeni megállapodás tekintetében irányadó lesz. Amennyiben Ön vagy a gyermeke a Társaság valamely szolgáltatását igénybe veszi, akként tekintendő, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja, és magára, valamint gyermekére nézve kötelezőnek fogadja el.

1. AZ ÓRÁK LÁTOGATÁSA:

- Társaságunk fenntartja az órarendek és a tanárok személyének megváltoztatására irányuló jogát, amelyet bármikor megtehet előzetes értesítés nélkül.
- Annak érdekében, hogy az órák megzavarását megelőzzük, kérjük, hogy az órákra időben érkezzen.
- A tanulóknak mozgáshoz megfelelő ruházatot kell viselniük.
- A gyermek órák utáni hazavitele: A gyermeket kizárólag a szülője/gyámja jogosult a tanórák helyszínéről elvinni, kivéve, ha az arra jogosult erre irányuló írásbeli engedélyt adott egy másik felnőtt részére. Az idősebb tanulóknak joga van egyedül hazamenni, amennyiben erre a szülő/gyám előzetesen írásbeli engedélyt adott.
- Az előadás-alapú tanfolyamainkon való részvétel elkötelezettséget igényel a műsor iránt, amely elkötelezettségbe beleértendő a forgatókönyvek folyamatos memorizálása, valamint amennyiben a műsorban dalok is találhatók, azok folyamatos memorizálása, gyakorlása. Fiatalabb tanulók esetében elvárjuk, hogy szüleik szorgalmazzák az órákon kívüli gyakorlást. Az idősebb tanulók és a felnőttek részéről teljes elkötelezettséget várunk a folyamatos memorizálás és gyakorlás iránt, hogy ezzel a tanítási, valamint irányítási tevékenységünket támogassák.
- A részvételt minden esetben elvárjuk, így kérjük, hogy vegye fel Társaságunkkal e-mail útján a kapcsolatot, amennyiben Ön vagy gyermeke betegség vagy szabadság miatt nem képes részt venni. Az előadásokat megelőző ruhapróbákon való részvétel kötelező.

2. DÍJAK:

- Amennyiben az egész szemeszterre kiterjedő tanfolyam igénybevételére kerül sor, úgy a tanfolyam díját az erről szóló e-mailben meghatározott időpontig szükséges megfizetni. Amennyiben a tanuló vagy a szülő nem kívánja folytatni a tanfolyamot az első óra után, akkor a tanfolyam díját nem kell megfizetni.
- Amennyiben arról megállapodás eltérően nem rendelkezik, az egész szemeszterre vonatkozóan szükséges megfizetni a díjat. Amennyiben valaki a tanfolyamhoz későbbi időpontban csatlakozik, abban az esetben a tanfolyam díjának arányos részét szükséges megfizetni.
- Amennyiben a tanfolyamot a továbbiakban nem kívánja folytatni, ezt megteheti, amennyiben a tervezett befejezés előtt egy hónapos felmondási idővel erről tájékoztatja Társaságunkat. A felmondási idő letelte után a fennmaradó tanfolyam díját a hátralévő órák számának megfelelően visszatérítjük. Amennyiben egy tanuló az egy hónapos felmondási idő letelte előtt fejezi be a tanfolyamot, abban az esetben a visszatérítés összegének kiszámítása alapjaként azon óra időpontjától számított egy hónapra jutó összeg kerül megállapításra, amely órán utoljára a tanuló részt vet.
- Amennyiben a tanuló betegség, szabadság, nyaralás vagy a szülő döntése alapján nem képes az órán részt venni, Társaságunk nem köteles ezen óra díját megtéríteni.
- Az egyéni workshopjaink esetén a díjat a workshop indulását megelőző 7 napon belül szükséges megfizetni, amely időpont után a díjat nem áll módunkban visszatéríteni.
- Nyári táboraink esetén a díj 50%-nak megfelelő előleget szükséges megfizetni a tábor kezdő időpontját megelőző, Társaságunk által meghatározott időpontig. Nem áll módunkban az előleget visszatéríteni a tábor időpontját megelőző 7 napon belül. A tábori díj fennmaradó összegát a tábor első napján szükséges megfizetni. A tábor megkezdését követően a díjat nem áll módunkban visszatéríteni, kivéve panasz, valamint a felek erre irányuló közös megállapodása esetén.
- Testvéri kedvezmények: amennyiben az órákon testvérek vesznek részt, a második gyermek tandíjából 10% kedvezményt biztosítunk.
- Privát órák: Eltérő megállapodás hiányában a privát órákat előre szükséges lefoglalni, valamint azok díját megfizetni. Felnőttek esetén, az órákat a tervezett óra időpontját megelőző nap 14 óráig, gyermekek esetén a tervezett órák napján 9 óráig szükséges lemondani, ellenkező esetben a díjat elveszítik.

3. EGÉSZSÉG ÉS SÉRÜLÉSEK

- Az órák látogatására csak olyan tanulóknak van lehetőségük, akik jó egészségi állapotban vannak. Az osztályban járó szülők/tanulók kijelentik, hogy a következő tüneteket nem észlelik magukon, illetve gyermekeiken: láz, torokfájás, hányás, hasmenés, kiütés, sárgaság, egyéb súlyos bőrbetegség, fertőző szembetegség, gennyes fül- vagy orrváladékozás. A tanuló tetvektől és rühtől mentes.
- Ön a jelen ÁSZF alapján engedélyt ad Társaságunk munkatársainak elsősegély nyújtására, valamint sürgősségi intézkedések meghozatalára, amennyiben a Társaság felügyelete alatt álló gyermekek gondozása és védelmébe érdekében ez szükséges. Orvosi vészhelyzet esetén Ön tudomásul veszi, hogy a gyermekét a helyi orvosi intézetbe szállítják, hogy ott az állapotának megfelelően ellássák, amennyiben az ellátást a sürgősségi osztály szükségesnek ítéli meg.
- Tudomásul veszi, hogy bizonyos esetekben Társaságunk munkatársai kénytelenek a kapcsolatot a megfelelő orvosi szolgálattal azelőtt, hogy erről a gyermek szülőjét/gyámját értesítenék. Egyetért továbbá azzal, hogy a szülők kötelesek viselni az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket.
- A tanulók a saját felelősségükre vesznek részt az órákon, a szülők/tanulók kötelesek a Társaságunkat értesíteni bármely fennálló sérülésről, illetve az egészségi állapotról. Minden jelentkezési űrlapnak tartalmaznia kell minden ismert egészségügyi állapotot, és az ilyen információk bármilyen változásáról haladéktalanul írásban értesíteni kell a vezető tanárt.
- Ön egyetért azzal, hogy a Társaságot, annak tisztviselőit, valamint munkavállalóit nem terheli sem szakmai, sem személyes felelősség olyan sérülés vagy betegség bekövetkezése esetén, amely a Társaság óráin, tevékenységében vagy a Társaság által megrendezett eseményen való részvétel során következett be.

4. A GYERMEKEK BIZTONSÁGA

Ön tudomásul veszi, hogy a Társaság irányelve az, hogy a Társaság felügyelete alatt álló gyermekek közül egyetlen gyermek sem hagyhatja el az épületet előzetes írásbeli engedély nélkül egyedül, valamint tudomásul veszi, hogy a szülő/gyám teljes felelősséget vállal a gyermek cselekedeteiért és magatartásáért.
- Fenntartjuk a jogot, hogy megtagadjuk azon tanuló belépését az osztályterembe, amennyiben a viselkedése megalapozza az aggodalmunkat.
- Tudomással bírok arról, hogy a Társaság minden munkatársa szakmailag ellenőrzött, és betartja a gyermekvédelemre vonatkozó törvényeket és irányelveket.